VAN GIẢM ÁP, ĐỒNG HỒ ĐO DẦU


* VAN GIẢM ÁP:

-Van giảm áp là bộ phận bảo vệ an toàn cho MBA. Được sử dụng làm giảm áp suất trong vỏ thùng khi xảy ra sự cố (Chạm vỏ, ngắn mạch giữa các pha......)

-Khi áp suất tăng lên đột ngột, nắp van sẽ tự động mở ra để áp suất thoát ra ngoài tránh hư hại vỏ thùng, sau đó nắp van tự động đóng lại.

* ĐỒNG HỒ ĐO DẦU:

- Trên than MBA được lắp đặt đồng hồ chỉ thị mức dầu kết hợp với đồng hồ chỉ thị nhiệt độ, thiết bị được bố trí ở vị trí thuận tiện cho việc theo dõi và kiểm tra.

- Mặt đồng hồ chỉ thị mức dầu có 3 vị trí:

+ L (Low) : Mức dầu thấp.

+ N (Normal) : Mức dầu bình thường.

+ H (High) : Mức dầu cao.

- Mặt đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu cách điện, phạm vi từ 0 C đến 120 C.
Sản phẩm được cập nhật vào ngày 04/10/2007.

Copyright © 2006 Hoang Co. Designed by Fasolla