PHẠM VI
  • CÔNG TY TNHH HOẰNG CƠ chiếu theo sự yêu cầu của Quý Khách và cung cấp thông tin sản phẩm, để thiết kế chế tạo các loại máy biến áp công nghiệp.
  • Tân trang, sửa chữa máy biến áp cũ.
  • Thay dầu cách điện cho máy biến áp.
  • Cung cấp các loại linh phối kiện, thay mới.
  • Kiểm tra, thử nghiệm chất lượng máy biến áp.
  • Nhận bảo dưỡng máy biến áp.
Copyright © 2006 Hoang Co. Designed by Fasolla