CHÍNH SÁCH:

Chuyên Nghiệp – Nhiệt Tình – Phục Vụ – Tin Tưởng
- Tất cả máy biến áp do CÔNG TY TNHH HOẰNG CƠ sản xuất đều qua kiểm tra và thử nghiệm tại phòng thử nghiệm chuyên môn.
- Phương pháp thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC – 76, TCVN 1985 – 1994.
- Thiết bị thử nghiệm đạt tiêu chuẩn và được hiệu chuẩn định kỳ. Kết quả thử nghiệm chính xác, tin cậy. Máy biến áp có kết cấu vững chắc, ổn định và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về mặt thiết kế.

CHỨNG CHỈ – CHỨNG NHẬN

ISO 9001 – 2000

Máy biến áp có tính năng và sử dụng bền lâu, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001 – 2000.


Copyright © 2006 Hoang Co. Designed by Fasolla