Công Ty TNHH Hoằng Cơ được Công Ty New Five Continent (Taiwan) thiết lập phân xưởng tại Việt Nam vào ngày 14 - 10 - 2005. Chuyên sản xuất các loại Máy Biến Áp phân phối, kết hợp ứng dụng các thiết bị công nghệ mới để phục vụ cho các công trình hệ thống điện và trạm phân phối ở Việt Nam. Ngoài ra sản phẩm của Công Ty còn được xuất khẩu đến các nước trong khu vực Đông Nam Á như : Malaysya, Philipin, Campuchia.... (Chi tiết)  (Download Chi tiết)
Máy biến áp   Phụ kiện   Sản phẩm mới ...
   
   
Copyright © 2006 Hoang Co. Designed by Fasolla